NFF har utformet en pressemelding som oppsummerer økonomisk rapportering fra toppklubbene per 30.06.2019.  Her kommer det fram at Vålerenga Fotball fortsatt er plassert i kategori Rød, men det er ingen grunn til panikk.           

Noen fakta om klubblisens

Det er totalt 70 klubber som må rapportere økonomiske nøkkeltall til NFF, to ganger i året. Av disse 70 klubbene, er 11 klubber er i kategori Rød, som innebærer at disse klubbene følges opp ekstra nøye av NFF. Øvrige klubber er altså i kategori Grønn eller Gul.

Av de 11 klubbene i kategori Rød,  har 2 klubber fått vedtak om trekk av poeng, mens 6 andre klubber har fått irettesettelse eller krav om å lage handlingsplan for å bedre situasjonen.

 Spesiell situasjon

Vålerenga Fotballs situasjon er nok noe spesiell, da våre tall fortsatt preges av stadionselskapenes gjeldssituasjonen.

Våre datterselskaper er fortsatt ikke enige om sluttoppgjøret med entreprenør, noe som medfører at vi fortsatt er plassert i kategori Rød. Vi rapporterer derfor i henhold til en godkjent handlingsplan, og har ikke fått nye pålegg av Klubblisensnemnda etter siste rapportering.

Sunn økonomi

Økonomien i Vålerenga er under kontroll, og våre beregninger viser at vi vil bli plassert i kategori Gul når forholdet til entreprenøren er avklart.

Les mer her

Denne saken handler omA-LAGET, , , ,