Ledig stilling i klubben!

Vålerenga Fotball er en fotballklubb med nesten 1200 aktive medlemmer, og totalt over 1400 medlemmer.

Vårt  kvinnelag spiller i Toppserien. I tillegg har klubben ca 85-90 lag, med egne grupper for barn, ungdom og voksenfotball.

Vålerenga Fotball har i flere år hatt egen talentsatsing både for gutter (13-16 år) og jenter (14-19 år). På guttesiden samarbeider vi nært med Vålerenga Fotball Elite, mens vi for jentefotballen har et nært samarbeid mellom Damer A, Damer Rekrutt og talentgruppene. Dette innebærer at vi vil kunne finne synergier mellom alle disse miljøene, spesielt i forhold til støtteapparat og ulike analyseverktøy.

NFF og Toppfotball kvinner (TFK) har spillerutvikling for jenter som ett av sine strategiske satsingsområder. Derfor har NFF/TFK utpekt 12 norske klubber, som skal utvikles til å bli kraftsentra for utvikling av jenter. Vålerenga Fotball er utpekt som en av disse 12 klubbene.

Økt satsing på utviklingsløp for jenter stemmer godt overens med vår klubbs strategier, som innebærer økt satsing på jentefotballen og likestilte utviklingstilbud for kvinner/jenter i klubben.

Når Vålerenga Fotball nå får muligheten til å videreutvikle dette, betyr det at vi i samarbeid med andre klubber, NFF og kretsene skal jobbe for hele jentemiljøet i vårt distrikt.  

Stillingsannonse

Utviklingssjefens overordnede ansvar blir å implementere klubbens strategier for toppspillerutvikling og kvalitetssikre dette arbeidet.

Utviklingssjefen vil samarbeide tett med Toppspillerutvikler (TSU).

Utviklingssjefen vil være en viktig brikke i det utviklingsløp som allerede er definert i vår Sportsplan.

Kvalifikasjoner:

Minimum UEFA B – lisens eller tilsvarende
Administrativ kompetanse/erfaring
Erfaring fra praksisfeltet og trenerveiledning.

Annen sportslig relevant utdanning kan være innenfor fysisk trening, medisinsk (fysio), ernæring.

Arbeidsoppgaver

Sportslig ansvarlig for klubbens utviklingsarbeid på jentesiden  
Faglig ansvarlig for trenere for lag under a-lagssegmentet (utviklingsavdeling) på jentesiden  
Tett samarbeid med samarbeidsklubber på jentesiden
Ansvar for rekruttering av trenere til utviklingsavdelingen  
Være en del av klubbens sportslige ledergruppe  
Sørge for optimal skolering av talenter i egen klubb og bidra overfor regionale/lokale klubber  
Hovedansvarlig for klubbens strategi og planverk knyttet til spillerutvikling  
Ha god oversikt over spillermarkedet i egen region og utarbeide/iverksette klubbens rekrutteringsstrategi  
Skolesamarbeid, spesielt videregående skole
Nært samarbeid med krets- og landslag i samarbeid med TSU  
Utvikle og drifte kommersielle utviklingstiltak  
Administrative oppgaver

Personlige egenskaper

Du har fokus på utvikling av enkeltindivider fremfor resultater for lag.
Du er strukturert og ryddig
Du har en pedagogisk tilnærming  
Du er flink i kommunikasjon både internt og i forhold til eksternt relasjonsarbeid
Du har gode samarbeidsegenskaper, sunn fornuft og en god dose med godt humør!
Du behersker norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

 Det blir utarbeidet egen stillingsinstruks.

Stillingen er en engasjementstilling i 100% med tiltredelse snarest og til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse.

Tilholdssted er Intility arena.

Søknadsfrist: 25. juli 2019

Tiltredelse: Snarest

Søknad med CV sendes til Vålerenga Fotball v/Daglig leder Morten Grødahl (mail: morten.grodahl@vif.no)

Denne saken handler omA-LAGET, TALENT,