Klubben tar sitt samfunnsansvar, men må dessverre også ty til permitteringer.

Pressemelding fra Vålerenga Fotball.

Koronaepidemien setter hele samfunnet på prøve. Hensynet til liv og helse går nå foran alt annet, og Vålerenga Fotball deltar aktivt i idrettens bidrag for å begrense sykdom og smitte.

Som en følge av myndighetenes tiltak, som klubben altså slutter opp om, så får disse likevel noen svært negative utslag. Stans i all aktivitet påfører Vålerenga Fotball store tap. Cuper og annen aktivitet er en vesentlig inntektskilde for klubben. Så vet man heller ikke hvor langvarig dette blir, før aktiviteten kan gjenopptas.

– Det er viktig for oss å unngå økte kostnader for barn og ungdom spesielt. Vår støtte til vanskeligstilte familier vil vi jobbe for å opprettholde. Vi ser at behovet for økt bistand kan øke, fordi flere familier vil bli rammet økonomisk av virkningene av tiltak mot korona. Vi har en stor andel lavinntektsfamilier i Gamle Oslo, og vi skal hele veien aktivt jobbe for å ivareta vårt samfunnsansvar, sier styreleder Karin Yrvin i Vålerenga Fotball.

Hun understreker også behovet fra stat og kommune.

– Vi er trygge på at både Staten og Oslo kommune vil se behovet for ekstraordinær hjelp til de familiene som sliter mest.

Klubben har i første omgang sett på situasjonen frem til sommeren. Bildet er dramatisk, og verre kan det bli på sikt.

De neste tre månedene vil klubben opparbeide et vesentlig underskudd, mot planlagt budsjett. Det er allerede en realitet at vi ser et bortfall av inntekter fra løpende aktivitet, prosjekter, arrangementer og markedet generelt.

Dialog med klubbens samarbeidspartnere er innledet, men mange virksomheter vil også slite fremover. De økonomiske ettervirkningene vil åpenbart påvirke Vålerenga Fotball, sannsynligvis i en lang periode.

Situasjonen kompenseres til en viss grad med reduksjon av kostnader, det hører med. Sparetiltakene er allerede iverksatt.

Men uansett er dette dramatisk, for likviditeten – og for hele økonomien. Det må iverksettes ytterligere tiltak i Vålerenga Fotball.

Styret i klubben har besluttet at alle ansatte, inkludert Damer A-spillere med profesjonell kontrakt, skal omfattes av permitteringer fra nå av og inntil videre. Det vil bli tatt hensyn til enkelte, ut fra deres situasjon. Totalt vil ca 55 medarbeidere bli berørt, en del av disse har kun mindre engasjement.

– Vålerenga Fotball er forberedt på at underskuddet kan bli enda større, hvis nåværende restriksjoner fortsetter over sommeren. Derfor må vi dessverre varsle permitteringer. Vi skal klare dette. Men vi håper også at idretten og fotballens sentrale organer kan oppnå noe gjennom samtaler med politiske myndigheter. Vi bør få til ordninger som bidrar til å redusere tapene, inkludert for vår egen klubb, sier Karin Yrvin.

Og hun legger til:

– Vålerenga Fotball skal være klar med aktivitet og tilbud, når situasjonen tillater det. Barn og ungdom, og de som har minst fra før, er først i våre tanker.

Klubben vil også se på noen muligheter for andre og nye inntekter, gjennom å engasjere medlemmer og støttespillere. Mer om dette kommer om kort tid. Håpet er at permitteringer og sparetiltak kan kombineres med nye og friske bidrag inn til klubben – slik at klubben kan fortsette arbeidet med å gjøre Oslo til en bedre by.

Kontakt:

  • Daglig leder Morten Grødahl
    Mobil. 474 00 150

 

  • Styreleder Karin Yrvin
    Mobil: 948 35 447