SPØRREUNDERSØKELSE: Vi jobber med å forbedre arrangementene våre og trenger dine svar!

Du sitter med nøkkelkunnskaper som kan hjelpe oss med å forbedre atmosfæren på våre hjemmekamper!

Hjelp oss å forstå hva som gjør at du kommer på kamp, ved å svare på denne spørreundersøkelsen som tar 3-4 minutter å gjennomføre.

SVAR HER!

Informasjon om hva undersøkelsen skal brukes til, ansvarlige og datalagring finner du her: Informational Form_VIF Survey 2020

Denne saken handler omA-LAGET, ,