– Bruk Grasrotandelen for å dempe koronakrisens negative effekt for norsk idrett og frivillighet. Dette er nå initiativet fra Vålerenga Fotball overfor Kulturdepartementet og Norsk Tipping.

Grasrotandelen er, som mange kjenner til, en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å fordele 7 prosent av det man spiller for direkte til et lag eller en forening. En verdifull ordning som i 2019 genererte nær 700 millioner kroner til store og små foreninger over hele landet.

Vålerenga Fotball har vært den største mottageren av Grasrotandelen de siste årene, og organiserer i underkant av 110 lag, barne- og ungdomslag, voksenlag og unified lag. Ett av voksenlagene spiller i Toppserien for kvinner.

Ved å avlyse tre cuper og en Toppseriekamp, har klubben tapt store inntekter i mars, samtidig som inntekter fra andre aktiviteter også reduseres. I sum styrer klubben mot milliontap på kort tid, og har permittert alle ansatte, samtidig som det kuttes i budsjettene.

Klubben er dypt bekymret for tilbudet til barn og ungdom, og for innsatsen inn mot lavinntektsfamilier. Trolig vil enda flere familier nå få trangere økonomi.

Til beste for alle de 35.000 mottakerne av Grasrotmidler har nå Vålerenga Fotball henvendt seg til politisk nivå, og til Norsk Tipping. Årsaken er at koronapandemien også slår negativt inn for Grasrotandelen.

– Vi ser at omsetningen og vår andel synker. Bortfallet av fotballkamper, inkludert utsettelse av fotball-EM slår inn. Det gjør også stans i annen idrett. Dette vil redusere bidragene fra Grasrotandelen, hvis ikke noe gjøres. Vi har anslått at vår andel vil reduseres med kroner 300.000,- for hele året. Men dette er et anslag vi dessverre tror er for optimistisk, sier Morten Grødahl, daglig leder i Vålerenga Fotball.

I et brev til departementet og Norsk Tipping ber derfor Vålerenga Fotball nå om to tiltak:
• At det nå garanteres en Grasrot utbetaling til klubber, klag og foreninger, som i 2019.
• Videre at prosentandelen som fordeles øker fra 7 til 10 prosent for alle mottakere.

– Vålerenga Fotball er neppe alene om å budsjettere med erfaringstall fra Grasrotandelen. Vi er nå inne i en svært vanskelig tid. Tiltak via Grasrotandelen kan møte inntektstap og underskudd innen idrett og øvrig foreningsaktivitet i hele Norge. I alt det usikre og bevegelige vi opplever nå, må noe være sikkert og fast. Vi håper på positiv respons, sier Morten Grødahl.

Klubben er klar over «regelverket» for utbetaling er knyttet til omsetning og at Norsk Tipping ikke skal gå med overskudd, men mener at situasjonen er så ekstraordinær at idretten (og andre relevante organisasjoner) må få denne drahjelpen i denne vanskelige tiden for veldig, veldig mange.