Klubben har fått en del spørsmål omkring situasjonen og kommer her med en orientering.

Innsatsen mot koronaviruset fortsetter. Vålerenga Fotball slutter opp om tiltakene, innsatsen for liv og helse er viktigst. All aktivitet er stengt ned, også våre anlegg.

Klubben informerer om situasjonen etter beste evne. Her er noen temaer med spørsmål og svar, ut til medlemmer og andre. Vi håper dette besvarer mange av de viktigste spørsmålene vi går ut fra at våre medlemmer har.

Vi har ingen mulighet til å besvare enkelthenvendelser, men er det noe du fortsatt lurer på, send en mail til fotball@vif.no . Så vil vi forsøke å samle opp og formidle respons så godt vi kan etter hvert.

Hva er situasjonen for klubben nå?

Situasjonen er alvorlig, klubbens økonomi er rammet, slik vi har formidlet både i pressemelding, sak på nett og på facebook – og gjennom media.

Bortfall av inntekter fra cuper, og annen aktivitet er betydelig. Samtidig må klubben ta høyde for ytterligere tap fremover, direkte og indirekte. Og siden samfunnsliv og bedrifter også påvirkes negativt, kan også forventede sponsorinntekter falle bort.

Med den kunnskapen vi har nå, anslår klubben et underskudd på nærmere 3,5 millioner. 3 millioner for breddedelen, og 0,5 millioner for vårt topplag Damer-A. Dersom aktiviteten forblir stengt over sommeren kan underskuddet øke ytterligere.

Klubben har ikke store økonomiske reserver, vi setter våre midler tilbake i aktivitet. Derfor har klubben heller ikke midler til å redusere treningsavgiften.

Vi har heldigvis noen mindre poster i budsjettet som er i pluss.

Vi har også kuttet i budsjettene, foreløpig rammer ikke dette aktiviteten, når vi starter opp igjen, unntatt innkjøp av utstyr til lagene.

Samtlige ansatte (inklusive spillere) er permittert inntil videre. Av disse er 4 ansatte permittert i 50%, for å ivareta kritiske oppgaver i klubben. Noen med deltids engasjement mister også lønn og/eller refusjoner for en periode, som følge av bortfall av aktivitet og oppgaver.

Hvordan jobber klubben videre med situasjonen?

  • Styret i klubben har hatt to telefonmøter på kort tid, og følger situasjonen tett. Daglig leder og administrasjonen i klubb har fått full tilsutning for iverksatte tiltak. Styrets føringer er at barn, ungdom og og familier med lav inntekt skal skjermes så langt det er mulig, med tanke på oppstart av aktiviteten.
  • Permitteringer er utført etter gjeldende regler og avtaleverk, med involvering fra de ansatte. Permitterte følges opp så godt som mulig. Vi må spesielt se på om studenter og andre uten rettigheter til dagpenger må hjelpes spesielt. Her vil klubben måtte vurdere den enkeltes situasjon.
  • Brev er sendt til samarbeidspartnere om klubbens situasjon. Vi håper at vi kan stå sammen gjennom dette, selv om også arbeidsliv og næringsliv får utfordringer fremover.
  • Klubben har sendt brev til Kulturdepartementet og Norsk Tipping, hvor vi ber om at Grasrotandelen garanteres på 2019-nivå, og eventuelt at man øker prosent fordeling til idrett og andre lag og foreninger. Når idretten stenges ned synkes også Grasrot omsetning, og vi håper på positiv respons på dette initiativet.
  • Klubben har sendt brev til Oslo kommune, hvor vi ber om et samarbeid for å styrke det med å ivareta familier med lav inntekt. Hvert år bidrar klubben med betydelig hjelp til slike familier, for at barn og ungdom skal kunne delta uavhengig av økonomisk situasjon. Vi tror at flere familier kan trenge slik bistand i 2020, i vår klubb og ellers i idretten. Vi håper på en god dialog her.
  • Kulturdepartementet har bevilget en hjelpepakke på 600 millioner kroner til norsk idrett. Det er uklart når og hvordan disse midlene skal fordeles, og hva som eventuelt «når frem» til vår klubb. Midlene skal dekke store behov, for all idrett i hele Norge. Men vi følger med.
  • Norsk idrett sentralt har oppfordret klubber og lag om å IKKE kreve tilbakebetalinger for påmeldinger og avgifter til avlyst aktivitet. Det kan bare forverre situasjonen, alle veier. Vålerenga Fotball kommer tilbake til dette når permitteringene er over. Et signal til våre egne lag, og andre klubber og lag, er at vi forsøker så langt som mulig å følge oppfordringen fra Norges Idrettsforbund. Vi vet at noen lag allerede har konkludert med at de ikke skal kreve tilbake påmeldingsavgiftene, det vet vi blir satt pris på.
  • Vi vurderer ulike inntektsbringende kampanjer, både i samarbeid med andre og helt i egen regi. Disse vil vi iverksette så snart vi har konkludert. Informasjon om hvordan du og venner kan bidra, vil vi komme tilbake til.

Når kan aktiviteten starte opp igjen?

Dette vet vi ikke. Det er myndighetenes vurderinger av helsesituasjonen som avgjør når aktivitet kan starte opp igjen, og hvilke restriksjoner som kan komme til å gjelde. Foreløpig er det en plan om at norsk toppfotball kan komme i gang med kamper mot slutten av mai.

Vi vet at mange ser frem til å komme i gang med treninger og kamper, og vi skal informere umiddelbart når dette blir en realitet! Dere følger sikkert godt med selv også, men se gjerne på fotball.no eller https://www.fotball.no/Kretser/oslo/, der finner dere både siste nytt og forslag til øvelser og andre aktiviteter.

Situasjonen er alvorlig. Men klubben skal og må komme seg igjennom denne vanskelige situasjonen. Det krever dessverre noen tiltak som smerter, men vi har ikke noe valg.

Vårt viktigste mål er at alle aktive, foreldre og trenere/ledere og supportere har en klubb å komme tilbake til, når viruset er slått tilbake. Vi har en sterk tradisjon og et solid fellesskap.

Til slutt; Ingen skal måtte slutte i Vålerenga Fotball fordi familier sliter med økonomi. Vi må derfor få vite det fra de det gjelder.

Vi står sammen, og kjemper, og vinner til slutt…!

Fotballhilsen fra Karin Yrvin (styreleder) og Morten Grødahl (daglig leder).

NB! Det er i dag 31.03.2020, varslet at Oslo kommune vil åpne anleggene for egenaktivitet, i små grupper. Mer informasjon om dette kommer, men det er viktig at alle følger de rådene om antall spillere, avstand og generelle snittvernregler, slik at dette blir en fin og trygg mulighet til aktivitet for våre spillere.

Denne saken handler omA-LAGET, , ,