Vålerenga Fotball får vanligvis inn 95 prosent av treningsavgiftene. I år er dette redusert til 60 prosent. Derfor har Vålerenga Fotball v/breddeavdelingen startet en innsamlingsaksjon.

Det kunne man idag lese i Aftenposten.

Et av Vålerenga Fotball viktigste fokusområder er at alle skal kunne ha et tilbud uavhengig kjønn, legning, bakgrunn eller økonomiske ressurser.

Vålerenga holder til i bydel Gamle Oslo der over 30% av barna i bydelen bor i lavinntektsfamilier og koronapandemien har ikke akkurat gjort situasjonen noe bedre. Ei heller at vi i skrivende stund ikke vet når breddefotballen kan begynne å spille kamper igjen.

Vi ser med andre ord et økende frafall i barne- og ungdomsfotballen og har fått tydelige signaler på at det nå er langt flere som trenger hjelp. Klubben har hatt eksisterende løsninger, men disse strekker ikke til, dagens situasjon tatt i betraktning.

For å imøtekomme denne utfordringen har vi derfor opprett kampanjen GI EN MEDLEMSKONTINGENT.

Her kan privatpersoner og bedrifter støtte med en eller flere kontingenter eller et valgfritt beløp.

Dette går kampanjen til

Det er viktig å presisere at dette ikke går til å dekke noe driftsunderskudd i klubben, hvor økonomien i utgangspunktet er solid. Det går heller ikke til å drifte en A-lagssatsing eller lignende budjsettposter.

Det går utelukkende til de som trenger det mest og vi har tre konkrete mål:

  • Sørge for at færrest mulig i faresonen slutter med fotball.
  • Sørge for at flere fra lavinntektsfamilier som vil kan begynne med fotball.
  • Sørge for å opprettholde god aktivitet rundt barne- og ungdomsfotballen.

20 prosent av midlene vi får inn vil vi også dele med andre Oslo-klubber som har den samme problemstilling. Det vil være mulig å søke på dette fra høsten av.

Alle midlene kampanjen generer vil gå på en egen bankkonto med full transparens. Ved et eventuelt overskudd vil midlene fordeles på andre Oslo-klubber i samme situasjon.

Les mer om kampanjen «Gi en medlemskontingent» her og del den gjerne med noen du tror har lyst til å bidra.