Seriestarten i Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen er utsatt til 1. mai-helgen.

– Vi er glade for at det er blitt satt en dato. Da har både vi noe å planlegge for og videre glede oss til, sier sportssjef Eli Landsem.

Fra fotball.no

Norges Fotballforbund (NFF) har i samråd med Norsk Toppfotball (NTF), Toppfotball Kvinner (TFK) og Divisjonsforeningen (DF) bestemt at seriestarten for samtlige turneringer i toppfotballen utsettes til helgen 1. – 2. mai.

Toppserien og 1. divisjon skulle etter planen startet 20. mars, og det ble for noen uker siden avgjort at den måtte utsettes. Nå er det klart at den planlagte seriestarten på herresiden 5. april også må vente.

– Vi har stor forståelse for at i en krevende situasjon med økende smitte i deler av landet at fotballen må være med å redusere reiseaktivitet. Vi utsetter derfor all seriespill til mai. Dialogen med myndighetene er god, men signalene vi har mottatt går tydelig i en retning om at det er for tidlig å åpne opp. For å skape forutsigbarhet tar derfor fotballen dette nå til etterretning og utsetter oppstarten. Under rådende omstendigheter kommer opprinnelig oppstart for tidlig, sier leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

– For å kunne starte opp med et krevende seriespill er man avhengig av tre-fire uker med normal oppkjøring. Medisinsk er det viktig å forberede spillerne på en lang sesong med tett kampprogram, fortsetter han.

Fisketjønn forteller at gjennomføringen av sesongen nå blir mer krevende fordi kampene skal gjennomføres innenfor et kortere tidsintervall.

– Den kommende uken vil en vurdere nærmere detaljene i seriespillet, herunder hvordan sluttspill, kvalifiseringsspill og NM skal kunne gjennomføres, avslutter Fisketjønn.

Denne saken handler omA-LAGET, , ,