Sentrumsklubben Frigg er nyeste medlem i samarbeidsklubbfamilien.

– Vi i Frigg har stor tro på mer samarbeid i Oslo-fotballen. Selv om klubbene knives mot hverandre når man entrer banen, har man alltid mye å lære av hverandre. Samarbeid om spillerutvikling er kanskje det viktigste området for våre spillere, forteller Tove Tuntland i Frigg.

Hun tror et samarbeid vil skape et bedre tilbud for jenter i egen klubb.

– I jentefotballen er ofte årskullene i ungdomsfotballen noe mindre enn hos guttene, noe som gjør at man innenfor en årgang opplever et større sprik med tanke på ambisjoner, ønsket treningsmengde og nivå. Med et samarbeid tror vi at tilbudet vil løftes for alle jentene i klubben, gjennom faglig veiledning, jevne treningsgrupper og delt inspirasjon tror vi at vi kan få flere jenter til å spille lengre.

Utviklingssjef Monica Knudsen mener Frigg har kommet langt på vei i sitt arbeid.

– Frigg virker til å ha kommet langt når det gjelder å ha et godt sportslig opplegg for sine spillere. De er også en stolt Oslo-klubb med gode tradisjoner som vi ønsker å få til et godt samarbeid med.

Denne saken handler omA-LAGET, TALENT, ,