De siste to årene har Hasle-Løren skapt en formidabel vekst i antall fotballspillende jenter. Dette som et resultat av en tydelig og målrettet strategi, med bedre organisasjon og større engasjement,  og man ser allerede nå at arbeidet bærer frukter.

Sportsjef Vanja Stefanovic er strålende fornøyd med veksten klubben nå opplever, og forteller om arbeidet som er lagt ned de siste årene.

  • Vi har gjort mange ting for å skape det engasjementet vi nå ser. Å få jentene med på Akademiet har vært avgjørende. Der har vi nå en 60/40-fordeling på gutter og jenter, noe som vi er fornøyde med. På kullene 2014 – 2016 har vi totalt inne 110 jenter på vårt akademi, og med høy trenertetthet og god kvalitet på trenerne, ser vi at spillerne lærer mye og utvikler seg godt.

Klubben har satset stort på å skolere sine trenere og øke kompetansen på de trenerne som jobber med spillerne. Trenerne tar kurs, og de veiledes tett ute på feltet hver uke. Dette har vært avgjørende for den fremgangen Hasle-Løren nå opplever for flere av sine kull.

Klubben har jobbet jevnt med tiltak som bidrar til å holde trykket i arbeidet oppe, og sportsjef Stefanovic forteller om egne jentedager, trenerforum, superlørdag og supersøndag, samt det de kaller for mix-turneringen, der man spiller blandet lag med gutter og jenter, som alt har vært vellykkede gode aktiviteter.

Jeg fikk besøke 2010-kullet, og fikk se spillere som kunne utfordre og ta med seg ballen inn i ledig rom, og de slo mange pasninger til lengste fot, og håndterte ballen generelt svært godt og effektivt. Det var morsomt å se. Jentene satte pris på invitasjonen til helgens storkamp på Intility Stadion mellom VIF og LSK Kvinner, og vi ser også frem til å ha med Hasle-Løren-spillerne på #VIFung-treningene. Og vi skal heller ikke se bort i fra at det om noen år kan dukke opp spillere i kongeblå drakt ute på stadion; med gode treninger og tett oppfølging er alt mulig:)

 

 

Les også

Denne saken handler omTALENT,