Vålerenga Fotball søker ny hovedtrener til våre unge talenter.

Klubben har de siste årene tatt en solid posisjon i toppen av norsk kvinnefotball, med tre titler og deltakelse i Champions League de to siste sesongene. Ambisjonene er store, og klubbens sportslige hovedmål er å årlig kvalifisere seg til Champions League, og ta steget inn i det nyetablerte gruppespillet.

Samtidig er det en klar strategi for klubben å utvikle driften på en slik måte at vi står rustet til å imøtekomme de krav som vil møte oss nasjonalt og internasjonalt de kommende årene. Et av våre satsningsområder i dette arbeidet, er å ta løfte utviklingsarbeidet.

Klubben har allerede god historikk og gode systemer for gutters spillerutvikling. I Vålerenga skal det imidlertid være #likemuligheter, derfor ruster vi opp vår utviklingsavdeling på jentesiden, men en hovedtrener for VIF Damer Rekrutt i en større stillingsprosent.

VIF Damer rekrutt vil bestå av en spillergruppe med motiverte og ambisiøse spillere, og vårt mål er å utvikle spillere som kan konkurrere på øverste nivå nasjonalt og internasjonalt.

Kompetansekrav i stillingen:

 •  UEFA A-lisens
 • Annen formell relevant utdannelse, og/ eller trenererfaring kan kompensere kravet om A-lisens
 • Tidligere trener- og ledererfaring vil vektlegges
 • Stillingsbrøk: 50% – 100% stilling
 • Varighet: 2-årig avtale, med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver:

1. Sportslig øverste ansvarlig for all aktivitet i treningsgruppa VIF Damer rekrutt.
a. Lede gruppa i trening og kamp;
i. Treningsprosessen. Planlegging, gjennomføring og evaluering, på makro- og mikronivå iht klubbens spillmodell og planverk.
ii. Kampprosessen; planlegging, gjennomføring og evaluering iht klubbens spillmodell og til enhver tid gjeldende prioriteringer.
iii. Vår kamparena er 2. div senior, samt J19 1. div (evt J17 regional)
b. Individuell spilleroppføling, gjennom bruk av klubbens verktøy og systemer. Vi bruker XPS, Spiideo, Polar og Be your best, og det er krav om ukentlig oppfølging på detaljnivå på hver enkelt spiller.
c. Lede støtteapparatet på en tydelig og målrettet måte; og sørge for god flyt og stor gjennomføringskraft i det daglige arbeidet.
d. Bidra til høy kvalitet og god flyt i arbeidet med «Bro til A-laget». Ukentlige møter på tvers av A-stab og Rek-stab, og tett dialog/ samarbeid med toppspillerutvikler.

2. Utviklingsarbeid
a. Aktiv trener i prosjekt #VIFung, som er et spillerutviklingsprosjekt rettet mot de fremste spillerne i våre samarbeid klubber.
b. Aktiv trener inn i klubbens spissede spillerutviklingsarbeid
i. Spissede økter for våre fremste spillere
ii. Fotballcamps
c. Utvikle og distribuere fagstoff til ulike plattformer; interne/ eksterne forum, webinarer o.l.
d. Du er del av klubbens fagstab, som skal skape og distribuere vårt fagstoff og vår metodikk, med mål om enda bedre daglig praksis ute på feltet. Medansvar for å videreutvikle vår metodikk og vårt pensum.

Målkrav/ resultatkrav:

 • Beholde posisjonen i 2. div
 • Antall spilleminutter for egenutviklede spillere på A-lag/ i Toppserien
 • Landslagsrepresentasjon
 • Trivsel og tillitt i spillergruppen/ støtteapparat.

Personlige egenskaper:

 • Ambisiøs
 • Strategisk
 • Utviklingsorientert
 • Robust
 • Leder gjennom andre
 • Gjennomføringsevne
 • Raus

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter klubbens gjeldende lønnsstige.

Søknad sendes til utviklingsleder i Vålerenga Fotball Monica Knudsen: monica.knudsen@vif.no

Søknadsfrist; kandidater vurderes fortløpende. Siste frist 10. november

Denne saken handler omREKRUTT, ,