NFF og TFK (Toppfotball Kvinner) har gjennomført Toppklubbstandard for landets ti beste kvinneklubber. Der troner Vålerenga øverst.

På en nivåskala fra 1-5, ble Vålerenga som eneste klubb i Toppserien vurdert til nivå 4.

Det blir selvfølgelig godt mottatt i klubbledelsen, men klubbdirektør Harriet Rudd tar på ingen måte av.

– Dette er først og fremst en bekreftelse på at vi er på rett vei og at vi har flinke folk i organisasjonen som vil være med på å utvikle klubben videre. Vi har hatt et stort fokus på strategi dette året her, for å definere hvor vi vil og hva vi mener må til for å lykkes. Til syvende og sist betyr dette fint lite hvis vi ikke klarer å sette planene våre ut i praksis, forteller Rudd.

Toppklubbstandarden er et omfattende arbeid med 250 punkter som skal dokumenteres og struktureres for å øke kvaliteten og bevisstheten rundt det å være en toppklubb.

I korte trekk skal Toppklubbstandarden avdekke hvordan klubben jobber både i organisasjonen og i treningshverdagen. Eksempelvis går det inn på hvilken kompetanse man har i organisasjonen, til planer for spillerlogistikk og helt ned til hvordan man jobber konkret på feltet.

Mer å gå på

Hva er det vi «scorer» best på?

– Vi er vel i særklasse best når det kommer til fasiliteter og kompetanse i- og rundt A-laget, i tillegg til at så og si alle spillerne er fulltidsprofesjonelle. Videre har vi fått på plass klarere mål og retning for arbeidet.

Og hva er det vi må bli enda bedre på?

– Hvis vi skal ta steget ut i Europa på ordentlig må vi jobbe enda mer systematisk, hver eneste dag, med treningsprosessen og med spillerutvikling. Det går på alt i fra hvordan vi jobber med kommunikasjon og feedback til spillerne, til å kunne bruke moderne teknologi som et verktøy i treningshverdagen, forklarer Rudd som ser optimistisk på fremtiden.

Klubbdirektør Harriet Rudd.

– På kort tid har vi blitt en fullverdig profesjonell toppklubb som nå ønsker å komme oss inn i Champions League. Da handler det om systematisk og kontinuerlig hardt arbeid på detaljnivå, og da er vi avhengig av å ha med oss de beste folka – både på og utenfor banen – og som brenner for å være med på denne reisen, avslutter klubbdirektøren.

Nedenfor kan du lese sluttoppsummeringen fra NFF/TFK:

GjennomTKS-prosessen i 2021 har klubben gjennomført en utmerket strategiprosess og møter fremtiden med klar sikt i horisonten og med tydelig fundament for reisen.

Klubben har tydeliggjort identiteten, misjonen og visjonen sin. Forankret et klart målbildet, etablert strategier og definert drivende prestasjonsindikatorer.

Klubben har arbeidet målrettet med å utbedre sentrale deler av både det strategiske planverket og det didaktiske planverket, gitt teknisk hjerte handlingskraft, gitt løft til utviklingsavdelingen, styrket treningsprosessen, utviklet strategisk referansekart, opprettet mer samarbeid med høyskole og knyttet til seg ytterligere fagpersoner.

Vålerenga IF kvinner fremstår velutviklet, med gode fasiliteter, mange fagpersoner i arbeid og helprofesjonell spillergruppe.

Denne saken handler omA-LAGET, , ,