Inntak til Jobbsjansen Ungdom og Voksen vinter 2022

Jobbsjansen og Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn søker kandidater til våre arbeidstreningsprogram. Jobbsjansen Ungdom søker kandidater mellom 17 og 25 år som står uten skoleplass eller jobb. Jobbsjansen Voksen søker kandidater i aldersgruppen fra 18 år og oppover med utfordringer tilknyttet rus som opplever god rusmestring og ønsker å ta et steg videre. Kandidatene vil få en unik sjanse til arbeidstrening i klubben og hos en av våre samarbeidspartnere.

Oppstart torsdag 17. februar 2022

Vi søker etter motiverte og positive kandidater, som ønsker å komme seg ut i jobb. Kandidatene får muligheten til å skaffe seg gode referanser, utarbeide en god CV og  arbeidserfaring i Vålerenga Fotball og hos en av Vålerenga Fotballs samarbeidspartnere.

Hvem kan søke?

Jobbsjansen Ungdom:

gutter og jenter 17-25 år

Jobbsjansen Voksen

Gutter og jenter 18 år og oppover

Kandidatene i begge program må være uten arbeid eller skoleplass og bosatt i Oslo

Praktisk informasjon:

Prosjektet er et samarbeid med NAV hvor det opprettes praksisplasser for kandidatene som blir tatt inn. Det er en forutsetning at du er registrert arbeidsledig hos NAV for å delta.

NB! Prosjektet er et fulltidsprogram som går på dagtid.

Ved spørsmål vedrørende Jobbsjansen ungdom kontakt Maren Vik Edvardsen på mobil: 93607399 eller e-post maren@vif.no

Spørsmål vedrørende Jobbsjansen Voksen kontakt Svein Helge Liknes på mobil 922 07 128 eller e-post: svein.liknes@vif.no

Ytterligere informasjon kan dere også finne på våre hjemmesider: www.vif-samfunn.no/Jobbsjansen/

Søknadsskjemaer: 

Jobbsjansen Ungdom:

 https://vif-samfunn.no/jobbsjansen/soknadskjema-jobbsjansen-ungdom/

Jobbsjansen Voksen

https://vif-samfunn.no/jobbsjansen/soknadskjema-jobbsjansen-voksen/

 

Denne saken handler omA-LAGET,