Caverion Norge øremerker midler til klubbens arbeid med barn og unge.

«På lag med alle barn» er Vålerenga Fotballs eget fond som skal bidra barn og unge fra lavinntektsfamilier i nærområde får støtte til treningskontingent, utstyr, reiser og lignende.

I vinter sendte Vålerenga en søknad til Caverion som holder til et lite frispark fra Intility arena, nærmere bestemt Østensjøveien 34.

Søknaden om støtte ble innvilget.

– Caverion leverer løsninger til bygg over hele landet, og vi er opptatt av å bidra i lokalsamfunn der vi er. Vi ser at Vålerenga Fotball bidrar til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge i vårt eget lokalområde og derfor er vi glade for å kunne støtte opp om dette, sier kommunikasjonssjef Ole Kristian Lunde i Caverion.

For Vålerenga Fotballs sin del er sik støtte helt vesentlig.

– Det er ingen hemmelighet at det dessverre er en del barnefattigdom i bydel Gamle Oslo og vi har derfor vårt eget fond i klubben. Det skal sikre at vi både får inn de som sitter på gjerdet, og ikke minst klarer å holde på de som ikke har de største økonomiske ressursene. Vi har flere samarbeidspartnere som har øremerkede midler til dette fondet og nå blir også Caverion et kjærkommen støttespiller her, hvilket vi naturligvis er veldig glade for, forteller markedsansvarlig Jens August Dalsegg.

Les mer om Caverion her.