Seriekomiteen i Norges Fotballforbund har lagt frem innstilling til endringer i seriestrukturen for Toppserien og 1 divisjon kvinner.

Saken skal sluttbehandles på Forbundstinget i mars. Vålerenga Fotball er svært glade for at forslaget innebærer at sluttspillet i Toppserien forsvinner allerede fra 2023. Sammen med Brann og Rosenborg har Vålerenga Fotball gått i spissen for å skrinlegge sluttspillet, et arbeid som nå ser ut til å være i mål.   

NFF og alle klubbene står nå bak en felles målsetting om at vi skal tilbake til dobbel serie, og at det er ambisjon å øke antall lag både i 1. divisjon og Toppserien, i første omgang fra 10 til 12. Så får vi se om det er grunnlag for ytterligere utvidelse noen år frem i tid.  

Norsk kvinnefotball er i fremgang, både økonomisk og sportslig. Flere klubber satser mer, og i sum vil dette gi høyere kvalitet og muligheter for enda flere jevne og spennende oppgjør i løpet av få år. Dobbelserie med flere lag vil derfor være den naturlige veien å gå.  

På veien til dobbel serie vil det, som en overgangsordning, spilles trippel serie i Toppserien. Seriekomiteen har valgt å lande på en slik løsning både av sportslige og praktiske årsaker. Vålerenga Fotball mener det er både plusser og minuser med trippel serie. Som et mellomsteg tror vi det er en god løsning, og langt bedre enn sluttspill. Styret har derfor konkludert med at vi støtter denne overgangsløsningen. 

Klubbene i 1. divisjon har etter eget ønske valgt å spille en sesong med internt sluttspill, på veien mot et felles mål for alle klubbene i toppfotballen på kvinnesiden.  

Vålerenga Fotball vil jobbe videre for at vi kommer tilbake til dobbel serie, med 2 x 12 lag. Vi håper og tror at dette kan bli løsningen i løpet av et par sesonger. 

I tillegg jobber NFF med en internasjonal/skandinavisk turnering for toppklubbene etter ønske fra klubbene. En slik turnering vil gi norske klubber god internasjonal matching, og være viktig for å styrke konkurransekraften inn mot Europa. 

Vålerenga Fotball har de siste månedene arbeidet mye med spørsmålet om seriestruktur. Vi stiller oss bak innstillingen, inkludert overgangsordningen – som et ledd på veien mot det produktet vi og supporterne vil ha: dobbel serie med 12 klubber. 

Vålerenga Fotball inviterer supportere og medlemmer i klubben til et informasjonsmøte om serien og sesongen, torsdag 19. januar klokken 20.00, på Intility Arena. Se nærmere info på klubbens nettside og Facebook.   

Eventuelle spørsmål rundt pressmeldingen og tema kan rettes til:

Styremedlem Runar Kvernen, mobil 416 02 300.

Denne saken handler omA-LAGET,