Samtykkeerklæring

Norges idrettsforbundet har laget retningslinjer for publisering av bilder og film for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Vålerenga Fotball vil at du/dere gjør deg/dere kjent med retningslinjene for publisering av bilder og video, og fyller ut samtykkeerklæringen.