Det er med stor glede vi ønsker Hasle-Løren velkommen inn i vårt samarbeidsklubbprosjekt

Hasle-Løren har allerede tatt gode grep for å gjøre spillerutviklingen i egen klubb enda bedre. Vanja Stefanovic har vært tilsatt som sportslig leder i snart et år, og mye har skjedd på kort tid.

– Vi ønsker å jobbe systematisk med å utvikle kompetanse. Hos oss får foreldretrenere nå tett oppfølging på banen, og tilbud om C-lisens kurs som vi holder i klubben. Vi har ansatt trenere for de yngre lagene, og vi legger til rette for tett samarbeid mellom trenerne på tvers av årskullene; trenere besøker hverandre for å utveksle erfaringer og ideer, forteller den sportslige lederen.

Hasle-Løren ønsker samarbeidet med Vålerenga velkommen nettopp for mulighetene det gir til å dele kompetanse og utveksle erfaringer.

– Gjennom trenerforum, fagutveksling og klubbesøk vil vi gi våre egne trenere muligheten til å få faglig påfyll, og ikke minst også få referanser på hva som skal til for å utvikle spillere til et høyere nivå.

Samtidig er Hasle-Løren og Stefanovic opptatt av å ha med flest mulig, lengst mulig.

– Det er viktig for oss at jenter ønsker å satse og spille fotball i mange år fremover, og med samarbeid med Vålerenga blir jenter bedre kjent med både klubben og deres spillere på øverste nivå, og de kan se at mulighetene er der; faktisk rett rundt hjørnet i eget nabolag.

Hasle-Løren har som ambisjon å ha et godt tilbud for alle sine spillere. Samtidig er klubben svært opptatt av utvikling, og ønsker å være en klubb som er kjent god utvikling av både for spillere og trenere.

Utviklingssjef Monica Knudsen ønsker naboklubben velkommen.

– Det er med stor glede vi ønsker Hasle/Løren velkommen inn i vårt samarbeidsklubbprosjekt. De er en av våre aller nærmeste naboer, og vi gleder oss til å skape enda bedre utviklingsmuligheter for fotballspillende jenter i nærområdet sammen med dere.

Vil din klubb være med på å gjøre en forskjell for fotballspillende jenter, og gi jentene #likemuligheter?

Da kan du ta kontakt med utviklingsleder Monica på mail monica.knudsen@vif.no