Vålerenga Fotball søker etter ny leder for utviklingsavdelingen for jenter. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle et sterkt og aktivt fotballfaglig miljø som kan bringe Vålerenga Fotball ut i Europa.

Vi ønsker at du bringer med deg solid fotballfaglig kompetanse og erfaring med å bygge prestasjonskultur, men at du også er sulten på å lære mer. Du ser verdien av å jobbe systematisk og langsiktig og vet at sammen får vi til mer enn hver for oss.

Vi tilbyr muligheten til å utvikle en avdeling som skal bli Norges beste utdanningstilbud for jenter som ønsker å realisere drømmen om å spille profesjonell fotball – i Norge og Europa.

I Vålerenga Fotball er vi ett team og vi jobber hver eneste dag for å levere kompetanse, samhandling og handlingskraft.

Rolle:

Ansvarlig for Utviklingsavdelingen jenter har det øverste ansvaret for oppbygging og utvikling av Vålerenga Fotballs utdanningsløp for profesjonelle fotballspillere på jentesiden.

Stillingen skal bidra til klubbens fotballfaglige utvikling og bygge bro mellom utviklingsavdelingen for jenter, A-laget kvinner og utvikling av spillere i barnefotballen og ungdomsfotballen.

Ansvarlig for utviklingsavdelingene har et særskilt ansvar for utvikling, implementering og vedlikehold av systemer og verktøy som brukes i treningsprosessen på A-laget for kvinner og i utviklingsavdelingen.

Du vil jobbe tett sammen med sportslig ledelse for A-lag og barn og ungdom, og trenerteamet rundt A-laget for kvinner.

Stillingen inngår i klubbens «Tekniske hjerte» og rådgir Klubbdirektør i forhold til strategi og andre forhold knyttet til utvikling av arbeidet med toppfotball i klubben.

Kompetanse og erfaring

  • UEFA A-lisens
  • Trener eller spillererfaring fra toppfotball
  • Ledelseserfaring/trenererfaring for prestasjonsgruppe på høyt nivå
  • Erfaring med å utvikle og implementere metodikk, systemer og rutiner for treningsprosessen

Arbeidssted: Intility Arena, Oslo
Oppstart: Så raskt som mulig
Lønn: Etter avtale

Send din søknad m/CV til klubbdirektør harriet.rudd@vif.no

Søknadsfrist 25/05/22

Denne saken handler omREKRUTT, TALENT,