Styret i Vålerenga Fotball har vedtatt at sluttspill for toppfotball kvinner må droppes fra og med sesongen 2023. Vi vil arbeide for at dette blir vedtatt på Forbundstinget i mars neste år.

Det foreligger nå en hovedterminliste fra Norges Fotballforbund (NFF) for neste sesong. Denne legger opp til et fortsatt sluttspill i Toppserien. Basert på en utredning forstår vi at tanken er en forbedret sluttspillsutgave, med et mer sportslig rettferdig oppsett enn hva vi har sett i 2022.

Vålerenga Fotball har overfor både Toppfotball Kvinner og NFF formidlet at det må nedsettes en seriekomite som får mandat til å utrede seriestruktur, også uten sluttspill, frem mot Forbundstinget i 2023.

Vi er glade for at denne komiteen nå er nedsatt.

Det hadde kanskje vært mulig å utvikle en sluttspillmodell videre hvis den hadde blitt iverksatt og utviklet i forlengelsen av vedtaket i 2019, et vedtak som Vålerenga Fotball i sin tid støttet. Siden har vi hatt to år med pandemi og ordinær serie.

Da så modellen ble hentet frem for 2022, med åpenbare svakheter, har det rett og slett devaluert hele modellen.

Vi trenger positivitet i alle ledd i kvinnefotballen, inkludert hos spillere, trenere og supportere. Vålerenga Fotball opplever at en sluttspillsordning – også en forbedret og mer rettferdig modell – fortsatt kan fremstå som kronglete og uoversiktlig for klubbene – og omverden.

Vi mener det vil være uansvarlig å ikke ta grep allerede i 2023, slik at vi får full virkning av en ny modell i 2024.

Noe annet vil kunne bidra til å devaluere produktet, og skape uklarheter om veien videre. Et vedtak på Forbundstinget i 2023 vil også gjøre at vi kommer i gang med ytterligere løsninger for å sikre nok kamper og god matching, noe Vålerenga Fotball er svært opptatt av.

Vi må søke alternativer til sluttspill for å spisse og utvikle kvinnefotballen fremover, og Vålerenga Fotball vil se åpent på ulike løsninger for å få til dette.

Styret i Vålerenga Fotball.

For eventuelle spørsmål knyttet til pressemeldingen og temaet, kontakt styremedlem Runar Kvernen.  Mobil: 416 02 300

Les også

Denne saken handler omA-LAGET, ,